ընտրութիւն

ընտրութիւն

Dasnabedian 1995: 435

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 15,6 18,10 19,21 23,4 Colophon 1,43
choix, élection

freq: 5


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0786 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 12c գ. αἴρεσις, ἑκλογή electio διαίρεσις, διάκρισις distinctio Ընտրելն. ընտրիլն. որոշումն. դատումն. կամք. զանազանութիւն. խտիր. *Բայց յընտրութեան քո ըզբարին՝ անկայ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՈՐԺՈՒՄՆ — (ժման, անց.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ἠδονή, αἴρεσις, βούλησις, θέλησις voluptas, optio, electio, illecebrae Ախորժելն. ախորժանք. ախորժք. հաճոյք. կամք. ընտրութիւն. յօժարութիւն. ցանկութիւն. հրապոյրք. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄ — (ի, աց.) NBH 1 0050 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 14c, 15c գ. Տարի. ժամանակ ՟Ժ՟Բ ամսոց արեգական. ... ἕτος, ἑνιαυτός annus *Եկաց Ադամ ամս ... եւ եղեն ամենայն աւուրք Ադամայ՝ ամք իննհարիւր եւ երեսուն: Եղիցին աւուրք դոցա՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԶՂՋԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0145 Chronological Sequence: Early classical, 12c մ. Առանց զղջանալոյ ʼի մեղաց, անզղջութեամբ. կամ առանց ստրջանալոյ ընդ բարին. ... *Հոգւոյ կենդանութիւն է խիղճն, եւ ընտրութիւն բարւոյ եւ դարին. իսկ մահ՝ անզղջաբար մեղանչելն. Լմբ. սղ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԸՆՏՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Unknown date, 10c մ. Անընտրողաբար. առանց ընտրելոյ կամ ընտրութիւն առնելոյ. անխտիր. անխորհրդաբար. ... *Զի մի՛ անընտրաբար նուիրանն խայտառակեսցի: Վիրաւորեալ՝ քան թէ բժշկել՝ անընտրաբար զկարծիս մտաց. Նար. ՟Հ՟Ե.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԸՆՏՐՈՂ — (ի, աց.) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c ա. Որ չառնէ ընտրութիւն. որոյ չիք ընտրողութիւն. անխորհուրդ. տգէտ. տգիտական. անընտրողական. աղէկ չիքննօղ, աղէկը չընտրօղ, անխելք. ... *Տգէտ եւ անընտրող առաջնորդ ʼի բժշկելն խոցէ. Նեղոս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁՆԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0196 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c գ. αὑτεξουσιότης, τὸ αὑτεξούσιον sui juris esse, libertas, liberum arbitrium Իշխանութիւն. ազատութիւն կամաց եւ ընտրութիւն. կամք. յօժարութիւն. ... *Ոչ կամէր, թէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊԱՌՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 1 0272 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա.գ. μέλλων, ον futurus, um, ἕπειτα posterum Որ ինչ ապա առնի, կամ առնելի է. որ յետոյ ունի լինել. լինելոց. գալոց. հանդերձեալն. ըլլալու,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. πρόβλημα propositio Առաջի արկանելն, կամ դնելն, կամ բերելն. *Հոգաբարձացն առաջարկութեամբ զցոյցս յուսոյն՝ գթացեալ ողորմեցար. Նար. ՟Լ՟Ե: *Գոհութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՈՒԵՍՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0373 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c ն. ԱՐՈՒԵՍՏԵՄ կամ ԱՐՀԵՍՏԵՄ. τεχνιτεύω artificiose fabrico Արուեստագործել. արուեստաւորել. ճարտարել. Հնարել. *Զամենայն ինչ արուեստգլով զբնութիւնն. Նիւս. կազմ. ՟Լ՟Բ: *Ես առաւել եւս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐՁԸՆՏԻՐ — (տրի, րաց.) NBH 1 461 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Ընտրեալն յառաջին բարձ. նախագահ. գահագլուխ. *Իսկ երանեալս ... տոհմ Արշակունեաց ... բարձրընտրաց, գահանշանաց. Նար. մծբ.: ԲԱՐՁԸՆՏԻՐ ԼԻՆԵԼ. Ընտրութիւն առնել բարձի եւ բարձի ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.